Spring til indhold

Svenstrup, Nordals - ved skov og strand.

Varmeløsninger i Sønderborg Kommune

I forsøget på at afdække mulige varmeløsninger i landdistrikterne er der foretaget en række screeninger af lokalområder. Disse viser, at der i en række områder, men ikke alle, er potentiale til fælles varmeløsninger.

Der henvises til Natur- Klima- og Miljøudvalgets seneste referat https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis?id=2564b295-2631-4e03-8a13-cc2583ac20e3&iframe=true&punktid=43c8da72-eca6-47b4-991c-d7897d8bfa87

Til de borgere der ikke har potentiale til fælles varmeløsninger kan vi oplyse:

Tilskudspuljen til varmepumper åbner i september meddeler Energistyrelsen – men vi har endnu ikke en dato. På den baggrund inviterer ProjectZero, sammen med Energistyrelsen og Sønderborg Kommune, til informationsmøde. Her kan man blandt andet blive klogere på varmepumper, og hvordan man søger om tilskud fra Varmepumpepuljen.

Infomøderne bliver afholdt her:

På Facebook ligger events som kan deles:

Kegnæs: https://www.facebook.com/events/1024136155280386/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Elstrup Mølle: https://www.facebook.com/events/1725822787890751/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Frk. Jensen, Skelde: https://www.facebook.com/events/679639024035277/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

I bedes venligst informere jeres lokalområde.

Med venlig hilsen

 

 

Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter

Carl Erik Maae
Landsbyudvikler

27905469
came@sonderborg.dk – www.sonderborgkommune.dk